civielproces.nl - de meest recente uitspraken

Uitspraken

Gepubliceerde uitspraken op Rechtspraak.nl.
 1. ECLI:NL:GHSHE:2017:131 Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 17-01-2017, 200.202.610_01
  Voorlopige voorziening (223 Rv). Vordering tot nakoming relatiebeding op straffe van een dwangsom en voorschot op verbeurde boetes toegewezen.
 2. ECLI:NL:GHSHE:2016:940 Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 15-03-2016, 200.178.268_01
  Beroep op onbevoegdheid
 3. ECLI:NL:RBROT:2016:10181 Rechtbank Rotterdam, 14-12-2016, 514539 / HA RK 16-995
  Wrakingsverzoek afgewezen. Door verzoeker zijn geen (nieuwe) feiten of omstandigheden aangevoerd die betrekking hebben op de persoon van deze RC. De RC heeft na het eerder door verzoeker ingediende wrakingsverzoek geen beslissing in de procedure genomen. Niet is gebleken dat de RC op een eerder moment zou hebben toegezegd dat geen enkele klacht zal resulteren in de vervanging van de curator.
 4. ECLI:NL:RBLIM:2017:324 Rechtbank Limburg, 16-01-2017, 5590505 CV EXPL 16-11549
  Kort geding. Loonvordering. Wettelijke verhoging.
 5. ECLI:NL:RBLIM:2017:263 Rechtbank Limburg, 12-01-2017, 5561972 CV EXPL 16-10966
  Kort geding. Huur bedrijfsruimte. Huurachterstand.

Arbeidsrecht

Burgerlijk procesrecht