civielproces.nl - de meest recente uitspraken

Uitspraken

Gepubliceerde uitspraken op Rechtspraak.nl.
 1. ECLI:NL:RBDHA:2018:7397 Rechtbank Den Haag, 20-06-2018, C/09/540913 / HA ZA 17-1063
  verzoek herstelvonnis afgewezen. Op basis van toevoegingsaanvraag griffierecht voor onvermogenden geheven. Toevoegingsaanvraag is afgewezen. Eiser heeft dit pas na wijzen verstekvonnis aan de rechtbank laten weten. Nadien is griffierecht verhoogd.
 2. ECLI:NL:RBLIM:2018:5668 Rechtbank Limburg, 14-06-2018, C/03/251243 / HA RK 18-151
  Wraking toegewezen –te vermijden schijn van partijdigheid
 3. ECLI:NL:RBLIM:2018:5567 Rechtbank Limburg, 12-06-2018, 6902261 CV EXPL 18-2905
  Kort geding. Loonvordering. Stopzetting loon. 7:629 lid 7 BW.
 4. ECLI:NL:RBLIM:2018:5619 Rechtbank Limburg, 13-06-2018, 6402479 CV EXPL 17-7874
  Vorderingen afgewezen omdat de aan de vorderingen ten grondslag liggende overeenkomst reeds buitengerechtelijk was ontbonden.
 5. ECLI:NL:GHARL:2018:5721 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 20-06-2018, 200.239.931/01
  Faillissementsrecht. Bekrachtiging faillietverklaring in hoger beroep. Pluraliteitsvereiste. Toestand dat schuldenaar is opgehouden te betalen. Belang bij faillissementsverzoek. Misbruik van bevoegdheid.

Arbeidsrecht

Burgerlijk procesrecht