civielproces.nl - de meest recente uitspraken

Uitspraken

Gepubliceerde uitspraken op Rechtspraak.nl.
 1. ECLI:NL:RBROT:2016:9334 Rechtbank Rotterdam, 25-11-2016, 513549 / HA RK 16-960
  Wrakingsverzoek afgewezen. De beslissing van de rechter-commissaris en de daarvoor gegeven motivering zijn niet onbegrijpelijk. Weliswaar heeft de rechter-commissaris op 7 maart 2016 aan de curator toestemming gegeven voor de verkoop van de vakantiewoning voor het bedrag van € 13.000,--, doch sindsdien hebben zich in het faillissement van verzoeker nieuwe ontwikkelingen voorgedaan, zoals de ver...
 2. ECLI:NL:RBROT:2016:9332 Rechtbank Rotterdam, 09-11-2016, 510498 / HA RK 16-812
  Verzoeker niet-ontvankelijk in het wrakingsverzoek. Verzoeker heeft aan zijn verzoek tot wraking ten grondslag gelegd uitlatingen, gedragingen en beslissingen van de rechter bij gelegenheid van de zitting op 23 augustus 2016. Verzoeker was op die zitting tegenwoordig en heeft bij die gelegenheid kennis genomen van die uitlatingen, gedragingen en beslissingen. Het verzoek tot wraking is eerst in...
 3. ECLI:NL:RBROT:2016:9331 Rechtbank Rotterdam, 05-10-2016, 510352 / HA RK 16-807
  Wrakingsverzoek afgewezen. Gronden die eerst ter zitting van de wrakingskamer zijn aangevoerd worden buiten beschouwing gelaten. De rechter heeft ter zitting een voorstel gedaan, wat weliswaar blijk kon geven van de richting waarin de rechter dacht, doch welk voorstel nog geen uitspraak in kort geding inhield. Het doen van een dergelijk voorstel behoort tot de taak van de rechter indien deze da...
 4. ECLI:NL:RBROT:2016:9316 Rechtbank Rotterdam, 13-10-2016, 509774 / HA RK 16-774
  Verzoeker niet-ontvankelijk verklaard in het wrakingsverzoek omdat het verzoek na het door de rechter wijzen van eindvonnis is ingediend.
 5. ECLI:NL:RBROT:2016:9309 Rechtbank Rotterdam, 09-09-2016, 508697 / HA RK 16-712
  Wrakingsverzoek afgewezen. Rechter behandelde eerder kort geding tussen partijen en behandelt vervolgens verzoek ten aanzien van ouderlijk gezag en zorgregeling, alsmede verzoek tot ondertoezichtstelling. Verschillende toetsingskaders. Voorafgaande onwelgevallige beslissing is in het algemeen geen omstandigheid die wijst op partijdigheid. Geen aanknopingspunt voor partijdigheid van de rechter i...

Arbeidsrecht

Burgerlijk procesrecht