civielproces.nl - de meest recente uitspraken

Uitspraken

Gepubliceerde uitspraken op Rechtspraak.nl.
 1. ECLI:NL:RBLIM:2017:11110 Rechtbank Limburg, 15-11-2017, Zaaknummer 5961039 CV EXPL 17-3995
  Partijen achten een oordeel van het gerechtshof ’s-Hertogenbosch (in kort geding!) leidend voor de typering van de aard van haar rechtsverhouding. Ook de kantonrechter gaat in de onderhavige bodemprocedure uit van een door het arbeidsovereenkomstenrecht beheerste arbeidsverhouding. Tijdens Hofprocedure gemaakte afspraak van € 25,00 netto per gewerkt uur wordt gemodificeerd in € 25,00 bruto per ...
 2. ECLI:NL:RBLIM:2017:11175 Rechtbank Limburg, 16-11-2017, C/03/242274 / KG ZA 17-562
  Vordering schorsing executie ontruimingsvonnis. Eiser (voormalig huurder) niet-ontvankelijk verklaard, omdat zijn vermogen – waartoe volgens de voorzieningenrechter ook het huurrecht van eiser behoort – onder bewind is gesteld. De voorzieningenrechter overweegt ten overvloede dat ook al zou de vordering door de daartoe bevoegde bewindvoerder zijn ingesteld, de vordering tot schorsing zou moeten...
 3. ECLI:NL:RBLIM:2017:10961 Rechtbank Limburg, 13-11-2017, C/03/241278 / KG ZA 17-529
  bouw muur; verwijderen fruitkisten; onrechtmatige hinder; ladderrecht
 4. ECLI:NL:GHSHE:2017:4886 Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 16-11-2017, 200.210.486_01
  Ontslag bewindvoerder. Gelet op art. 806 Rv. is het hoger beroep te laat ingesteld. Geen aanleiding voor analoge toepassing van jurisprudentie van de Centrale Raad van Beroep. Geen sprake van een verschoonbare termijnoverschrijding.
 5. ECLI:NL:RBNNE:2017:4249 Rechtbank Noord-Nederland, 08-11-2017, C/17/146304 / HA ZA 16-8
  Leidingschade. Zijn de graver en zijn opdrachtgever aansprakelijk voor schade bij graafwerkzaamheden en/of niet treffen van maatregelen na afloop? Exoneratiebeding in huurovereenkomst niet van toepassing op buitencontractuele aansprakelijkheid. Schade?

Arbeidsrecht

Burgerlijk procesrecht