civielproces.nl - de meest recente uitspraken

Uitspraken

Gepubliceerde uitspraken op Rechtspraak.nl.
 1. ECLI:NL:RBROT:2017:2371 Rechtbank Rotterdam, 21-03-2017, 521825 / HA RK 17-167
  Verzoeker niet-ontvankelijk in het wrakingsverzoek. Verzoeker heeft aan zijn verzoek tot wraking van 23 februari 2017 ten grondslag gelegd dat hij geen geloof meer heeft in de onpartijdigheid van de kantonrechter omdat deze tijdens de comparitie van partijen van 18 oktober 2016 hem niet in de gelegenheid heeft gesteld om te reageren op de mededeling van de zijde van [naam eiseres] waarom niet t...
 2. ECLI:NL:RBROT:2017:2341 Rechtbank Rotterdam, 01-03-2017, 521377 / HA RK 17-146
  Wrakingsverzoek afgewezen. Het behoort tot de taak van de rechter om naar aanleiding van de stellingen van de partijen nader onderzoek te doen en zo nodig kritische vragen te stellen. De omstandigheid dat daarbij méér vragen zijn gesteld aan verzoeker dan aan de eisende partij, levert op zichzelf geen aanwijzing van vooringenomenheid op: het komt nu eenmaal voor dat de stellingen van de ene par...
 3. ECLI:NL:RBROT:2017:2336 Rechtbank Rotterdam, 02-02-2017, 518480 / HA RK 17-22
  Wrakingsverzoek afgewezen. Een rechter heeft in zijn algemeenheid niet of nauwelijks bemoeienis met de administratieve handelingen die leiden tot inschrijving van een zaak op de rol, welke handelingen hun weerslag vinden in het kantonroljournaal. Een en ander wordt feitelijk uitgevoerd door de administratieve ondersteuning van de rechtbank. De klachten van verzoeker daarover horen naar het oord...
 4. ECLI:NL:RBDHA:2017:2860 Rechtbank Den Haag, 22-03-2017, C-09-525817-KG ZA 17-104
  Kort geding. Vordering ex artikel 616 Rv. Gestelde bankgarantie is ongenoegzaam.
 5. ECLI:NL:GHDHA:2016:4141 Gerechtshof Den Haag, 06-12-2016, 200.166.822/01
  Dwingend bewijs schuldbekentenis. Tegenbewijs niet geslaagd.

Arbeidsrecht

Burgerlijk procesrecht