civielproces.nl - de meest recente uitspraken

Uitspraken

Gepubliceerde uitspraken op Rechtspraak.nl.
 1. ECLI:NL:RBLIM:2018:3794 Rechtbank Limburg, 19-04-2018, C/03/247961 / KG ZA 18-163
  Kort geding in conventie (betaling geldbedrag) en in reconventie (schorsen tenuitvoerlegging vonnis, afgewezen) in conventie De voorzieningenrechter (handel) is niet onbevoegd nu de vordering direct voortvloeit uit (een vonnis in) de verrekenings- c.q. verdelingsprocedure die de partijen voeren en waarbij het financieel belang voor de bevoegdheid geen rol speelt. Het ligt dan niet in de rede d...
 2. ECLI:NL:RBROT:2018:3261 Rechtbank Rotterdam, 09-04-2018, 548068 / HA RK 18-327
  Wrakingsverzoek afgewezen wegens kennelijke niet-ontvankelijkheid. Bij beschikking van 4 april 2018 hebben de rechters in de wrakingsprocedure hun beslissing uitgesproken. Het wrakingsverzoek is na het doen van de uitspraak van voormelde beschikking ingediend. Uit het vorenstaande volgt dat de rechters de zaak niet meer behandelden op het moment dat het verzoek tot wraking is gedaan.
 3. ECLI:NL:RBROT:2018:3258 Rechtbank Rotterdam, 23-04-2018, 547771 / HA RK 18-304
  Wrakingsverzoek afgewezen met bepaling dat een volgend wrakingsverzoek in de thans aanhangige procedure tegen verzoeker niet meer in behandeling wordt genomen. Uit de door verzoeker aangevoerde omstandigheid dat de rechter later is begonnen dan het geplande tijdstip kan naar het oordeel van de wrakingskamer niet objectief de vrees voor partijdigheid van de rechter worden afgeleid. Uit de enkele...
 4. ECLI:NL:RBMNE:2018:1531 Rechtbank Midden-Nederland, 11-04-2018, C/16/456499 / HA RK 18/87
  De vordering wordt namens een onder bewind gesteld persoon door de bewindvoerder, zijnde een B.V., ingediend. Aangezien het te betalen griffierecht zal worden doorbelast aan de onder bewind gestelde, is de bewindvoerder het griffierecht voor natuurlijke personen verschuldigd.
 5. ECLI:NL:RBROT:2018:3179 Rechtbank Rotterdam, 04-04-2018, 547603 / HA RK 18-292
  Wrakingsverzoek afgewezen met bepaling dat een volgend wrakingsverzoek niet in behandeling wordt genomen. Geen houvast voor de stellingen van verzoeker dat de met hem mee naar zitting gekomen persoon door de rechter onheus is bejegend; dat de rechter toestond dat de advocaat van de wederpartij zijn gezondheidsklachten bagatelliseerde en dat sprake was van een onevenredige verdeling van spreekti...

Arbeidsrecht

Burgerlijk procesrecht