civielproces.nl - de meest recente uitspraken

Uitspraken

Gepubliceerde uitspraken op Rechtspraak.nl.
 1. ECLI:NL:GHSHE:2018:610 Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 13-02-2018, 200.226.024_01
  Dagvaarding hoger beroep te laat betekend. Appellant niet-ontvankelijk.
 2. ECLI:NL:GHSHE:2018:590 Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 13-02-2018, 200.206.158_01
  appelgrens
 3. ECLI:NL:GHSHE:2017:4764 Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 07-11-2017, 200.206.158_01
  appelgrens
 4. ECLI:NL:GHSHE:2018:583 Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 13-02-2018, 200.188.767_02
  Huurzaak. Ontbinding van een huurovereenkomst ten aanzien van een woonwagenstandplaats. Bewijsopdracht met betrekking tot aanwezigheid hennepdrogerij, vuurwapens en munitie. Procesrecht. Vordering tegen een minderjarige. Processueel onbekwaam. Niet-ontvankelijkheid.
 5. ECLI:NL:RBLIM:2018:1464 Rechtbank Limburg, 14-02-2018, C/03/228826 / HA ZA 16/700
  Vier (voormalig) medewerkers van Defensie hebben, evenals de Stichting Gedupeerden Gevaarlijke Stoffen, de Staat aansprakelijk gesteld voor schade die volgens hen ontstaan is door het werken met chroomverf en andere gevaarlijke stoffen. De rechtbank is van oordeel dat, nu een met voldoende waarborgen omgeven bestuursrechtelijke rechtsgang open staat en voor een uitzondering op de formele rechts...

Arbeidsrecht

Burgerlijk procesrecht