civielproces.nl - de meest recente uitspraken

Uitspraken

Gepubliceerde uitspraken op Rechtspraak.nl.
 1. ECLI:NL:RBLIM:2017:1672 Rechtbank Limburg, 22-02-2017, 04 5561763
  Eiser vordert betaling van een openstaande factuur. Gedaagde wenst de factuur te verrekenen met de achtergebleven spullen die in de schuur staan die hij van eiser huurde. Eiser stemt niet in met verrekening. Gedaagde wordt veroordeeld tot betaling van de openstaande factuur alsmede tot het ophalen van de achtergebleven spullen.
 2. ECLI:NL:RBLIM:2017:1565 Rechtbank Limburg, 22-02-2017, 5207650
  Advocaat heeft niet gehandeld op een wijze als van een redelijk bekwaam en redelijk handelend advocaat mag worden verwacht door cliƫnt niet te adviseren over zijn rechtspositie jegens uitzendbureau. Dit levert een toerekenbare tekortkoming op als bedoeld in artikel 6:74 BW.
 3. ECLI:NL:RBLIM:2017:1564 Rechtbank Limburg, 22-02-2017, 5551831
  Betaling van (tandarts)facturen .
 4. ECLI:NL:RBLIM:2017:1559 Rechtbank Limburg, 22-02-2017, 5272353
  7:629 BW loondoorbetaling bij ziekte.
 5. ECLI:NL:RBLIM:2017:1558 Rechtbank Limburg, 22-02-2017, 5542341
  Koopovereenkomst via internet met Koopjedeal.nl. Vordering toegewezen omdat gedaagde niet heeft aangetoond dat er betaald is.

Arbeidsrecht

Burgerlijk procesrecht