Home

Burgerlijk procesrecht

Gepubliceerde uitspraken op Rechtspraak.nl.
  1. Echtscheiding. Verdeling. In geschil of partijen het ten tijde van de feitelijke verdeling van de goederen eens waren over de (alle) financiƫle consequenties van de verdeling. Vrouw niet geslaagd in het bewijs van haar stelling dat dit het geval is geweest. Er was geen overeenstemming omtrent de financiƫle afwikkeling. Vervolg op ECLI:NL:GHDHA:2017:2330.
  2. Erfrecht. Executele. Door rechtbank toegewezen vorderingen op de nalatenschap en tot verdeling van de inboedel. Incident strekkende tot schorsing uitvoerbaarverklaring bij voorraad. Criterium voor schorsing. Restitutierisico geen grond voor schorsing van de toegewezen geldvordering. Wel juridische misslag voor wat betreft verdeling inboedelgoederen.
  3. Erfrecht. Testament. In geschil is de wilsbekwaamheid van erflaatster op het moment van testeren. Bewijslevering door getuigen. Testament niet nietig en dus geldig. Zaak aangehouden voor overlegging saldi bankrekeningen.
  4. Vordering tot vrijgave van bij notaris gestorte waarborgsom in verband met koop woning wordt afgewezen wegens onvoldoende aannemelijkheid van het spoedeisend belang.
  5. Burgerlijk procesrecht. Nadere schriftelijke reactie van partijen.
  6. Overeenkomst van aanneming. Waarschuwingsplicht aannemer m.b.t. van opdrachtgever afkomstige zaken.
  7. Overeenkomst van opdracht. Inspanningsverbintenis of resultaatsverbintenis?
  8. Gedaagde betwist in strijd met artikel 21 Rv bestaan overeenkomst. Vorderingen eiser worden toegewezen.