Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Insolventierecht

 1. Herstelvonnis
 2. Toewijzing van de vordering van de curator op de voormalig bestuurders van de failliete vennootschap op grond van onverschuldigde betaling vanwege ontrekkingen aan de vennootschap zonder rechtsgrond. Geen geldig beroep op kruislingse verrekening.
 3. Afwijzen WSNP gebleken is ter zitting dat alle schuldeisers akkoord gaan met het aanbod in het minnelijk traject. Dit betekent dat een buitengerechtelijke schuldregeling tot stand kan komen.
 4. afwijzen dwa omdat 100% van schuldeisers weigeren
 5. TBE toegewezen wegens nieuwe schulden en tkk in de sollicitatieplicht van 15 maanden
 6. Afwijzen dwangakkoord niet voldoende aannemelijk gemaakt dat het voorstel het uiterste haalbare is.
 7. Moratorium. Voorlopige voorziening toewijzen voor zes maanden. Voldoende aannemelijk dat met pw-uitkering en huurtoeslag de huur kan betalen.
 8. Moratorium. Voorlopige voorziening toewijzen voor zes maanden. Voldoende aannemelijk dat met pw-uitkering en huurtoeslag de huur kan betalen en termijnen voor juli en augustus zijn betaald.
 9. WSNP Afwijzen. De financiële stabiliteit die nodig is om toegelaten te worden tot de schuldsaneringsregeling is niet voldoende aannemelijk gemaakt.
 10. Toewijzing toepassing schuldsaneringsregeling.
 11. Toewijzing toepassing schuldsaneringsregeling
 12. Toewijzing toepassing schuldsaneringsregeling
 13. Toewijzing toepassing schuldsaneringsregeling. Hardheidsclausule.
 14. Toewijzing toepassing schuldsaneringsregeling. Hardheidsclausule.
 15. Toewijzing toepassing schuldsaneringsregeling. Hardheidsclausule.
 16. Toewijzing toepassing schuldsaneringsregeling. Hardheidsclausule.
 17. Toewijzing toepassing schuldsaneringsregeling. Hardheidsclausule.
 18. Toewijzing toepassing schuldsaneringsregeling. Hardheidsclausule.
 19. Toewijzing toepassing schuldsaneringsregeling. Hardheidsclausule.
 20. Toewijzing toepassing schuldsaneringsregeling. Hardheidsclausule.
 21. Toewijzing toepassing schuldsaneringsregeling. Hardheidsclausule.
 22. Toewijzing toepassing schuldsaneringsregeling. Hardheidsclausule.
 23. Moratorium. Verzoek voorlopige voorziening afgewezen. Onvoldoende aannemelijk geworden dat de lopende huurtermijnen kunnen en zullen worden voldaan
 24. Toewijzing toepassing schuldsaneringsregeling. Hardheidsclausule.
 25. Moratorium. Voorlopige voorziening toewijzen voor zes maanden. Sprake van beschermingsbewind. Voldoende inkomsten om de lopende huurtermijnen te betalen.
 26. Afwijzing voorlopige voorziening. Gebrek aan belang.
 27. Toewijzing voorlopige voorziening.
 28. Afwijzing toepassing schuldsaneringsregeling. Strafrechtelijke schuld.
 29. Toewijzing voorlopige voorziening.
 30. Moratorium. Voorlopige voorziening toewijzen voor zes maanden. Voldoende aannemelijk dat verzoeker als ZZP’er voldoende inkomsten heeft om de lopende huurtermijnen te betalen.
 31. Afwijzing toepassing schuldsaneringsregeling. Verslaving. Relevant wetsartikel: artikel 284 Fw
 32. Afwijzing toepassing schuldsaneringsregeling. Schulden niet te goeder trouw. Relevant wetsartikel: artikel 284 Fw
 33. Afwijzing toepassing schuldsaneringsregeling. Schuldenaar volgt een opleiding. Psychosociale problemen.
 34. Toewijzing schone lei. Tekortkoming niet toerekenbaar
 35. Toewijzen TBE. Ontbreken van saneringsgezinde instelling.
 36. Toewijzen TBE. Maatwerk vanwege persoonlijke omstandigheden. Desondanks geen contact met schuldenares waardoor niet voldaan is aan inspanningsverplichting.
 37. Afwijzing verzoek TBE. Onhandig handelen en tekortschieten in informatieplicht. Tekortkoming hersteld en schuldeisers niet benadeeld.
 38. Toelating wsnp, termijn wsnp vastgesteld op 6 maanden. Verzoek eerdere ingangsdatum toegewezen nu verzoeker 17 maanden conform VTLB heeft afgelost.
 39. Faillissementsrecht. Steunvordering bestaande uit voor faillietverklaring verbeurde dwangsommen. Art. 611e Rv. HR 20 september 1996, ECLI:NL:HR:1996:ZC2146 ([...]/Octrooibureau Zuid).
 40. Faillissement; onderhandse verkoop woning; verzoek tot bevel ontbinding (art. 69 Fw); appel van afwijzende beschikking (art. 67 Fw).
 41. Hoger beroep Fw tegen afwijzing om vtlb met terugwerkende kracht aan te passen en boedeloverzicht aan te passen. Deels niet ontvankelijk (315 lid 2 Fw), deels toegewezen. Geen vergoeding voor medegebruik van de woning van inwonende bij berekening vtlb te betrekken, geen extra boedelafdracht, dus aanpassing tabel boedelbijdragen.
 42. Dwangakkoord afwijzen. Aanbod niet goed gedocumenteerd. De rechtbank kan niet met zekerheid vaststellen of de hoogte van de schuldenlast klopt en of het aanbod is gedaan op basis vn de juiste uitgangspunten.
 43. WSNP toewijzen voor 2 jaar. Verzoeker wordt voor langere tijd toegelaten in verband met zijn opleiding.
 44. Moratorium. Voorlopige voorziening toewijzen. Inkomsten uit een dienstbetrekking. Voldoende inkomsten om de lopende huurtermijnen te betalen. Huur van november is betaald.
 45. Dwangakkoord toegewezen. Saneringskrediet. WIA-uitkering. Tanken zonder te betalen.
 46. Dwangakkoord toegewezen. Saneringskrediet 36 maanden. PW-uitkering.
 47. Aansprakelijkheid voormalig curator pro se? Voormalig curator niet aansprakelijk voor tenietgaan tweede pandrecht pandhouder door wijze van afwikkeling.
 48. Afwijzing voorlopige voorziening ex artikel 287 lid 4 Fw: verzoek opschorting beslag dat nog niet is gelegd.
 49. Moratorium toegewezen. Zes maanden. Ziektewetuitkering. Beschermingsbewind. Huur oktober en november 2023 betaald.
 50. Moratorium toegewezen. Sprake van beschermingsbewind. Huur november betaald. WW-uitkering.