Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Gemeenschap

 1. Opheffen rekeningen mag niet totdat Hof heeft beslist.
 2. Effectenleasezaak.
 3. Eenvoudige gemeenschap – vaststelling van de verdeling van de gemeenschap van een pand – rechtsverhouding tussen deelgenoten - verschil tussen economisch- en juridische eigendom – geen uitkering uit hoofde van overbedeling
 4. Kort geding. Opheffen conservatoir beslag afgewezen.
 5. Partijen in deze zaak zijn een vader en zijn twee kinderen. De kinderen hebben een geldvordering op hun vader gekregen toen hun moeder overleed. Het gaat in deze zaak vooral om de vraag of deze geldvordering inmiddels opeisbaar is geworden en hoe hoog deze geldvordering is. De rechtbank komt in dit vonnis tot het oordeel dat de geldvordering van de kinderen nog niet opeisbaar is. De hoogte van...
 6. Eindvonnis. Vaststelling verdeling vermogen ontbonden vennootschap en overbedelingsvergoeding.
 7. asiel, Nigeria, rapport LGBT Asylum Support, procesbelang, referentiekader, lesbische gerichtheid ongeloofwaardig, ongegrond.
 8. Het gerechtshof 's-Hertogenbosch veroordeelt de verdachte terzake van het gebruikmaken van een vals geschrift en het overtreden van artikel 107 Wegenverkeerswet. Overwegingen over toepasselijkheid van HR 2 november 2021, ECLI:NL:HR:2021:1627 ingeval het gaat om een Moldavisch rijbewijs.
 9. Immateriële schadevergoeding bij overschrijding van de redelijke termijn; procedure over € 0,80 afrondingsverschil invorderingsrente. Gering financieel belang? Tellen nevenvorderingen mee voor de bepaling van de bagatelgrens van financieel belang bij de hoofdzaak? Contraire feitenrechtspraak; aanstaande Wet herwaardering proceskostenvergoedingen WOZ en bpm De belanghebbende wenst een vergoedin...
 10. De rechtbank acht nader onderzoek naar de identiteit van de opgeëiste persoon niet noodzakelijk. De rechtbank ziet af van haar bevoegdheid de overlevering te weigeren op grond van artikel 601, eerste lid, aanhef en onder i), HSO. Onderzoek heropend en geschorst ten behoeve van een garantie dat de opgeëiste persoon na overlevering niet in HMP Bedford zal worden gedetineerd.
 11. Mvv verblijfsdoel familie en gezin, meer dan gebruikelijke afhankelijkheidsrelatie, meerderjarig kind, intensieve zorg, motiveringsgebrek, belangenafweging, artikel 8 EVRM, beroep gegrond
 12. Brits overleveringsverzoek ten behoeve van de tenuitvoerlegging van een vrijheidsstraf. Artikel 606 HSO jo. artikel 601, eerste lid, aanhef en onder i), HSO. De in het aanhoudingsbevel geschetste gang van zaken roept bij de rechtbank twijfels op over de juistheid en volledigheid van de informatie die in het aanhoudingsbevel is verstrekt met betrekking tot de vraag of de opgeëiste persoon zijn...
 13. onrechtmatig handelen oud bestuurder stichting, vorderingen schadevergoeding ten dele toegewezen
 14. Verzoek tot heropening vereffening en tegenverzoek tot ontslag executeur beide afgewezen
 15. Uitleg bepaling splitsingsakte VvE. Geen Haviltex criterium van toepassing bij uitleg maar objectieve maatstaven. Advocaatkosten van VvE vallen onder 5:112 BW
 16. Onderzoek 26Inn. Veroordeling voor het medeplegen van het produceren en voorhanden hebben van metamfetamine in een drugslab in Hauwert en in Arnhem. Daarnaast veroordeling voor het medeplegen van voorbereidingshandelingen voor de productie van synthetische drugs en de deelname aan een criminele organisatie die tot doel had het produceren van metamfetamine.
 17. Onderzoek 26Inn. Veroordeling voor het medeplegen van het produceren en voorhanden hebben van metamfetamine in een drugslab in Drempt en een drugslab in Hauwert. Daarnaast veroordeling voor het medeplegen van voorbereidingshandelingen voor de productie van synthetische drugs. Verder veroordeling voor het als leider deelnemen aan een criminele organisatie die tot doel had het produceren van meta...
 18. Onderzoek 26Inn. Veroordeling voor het medeplegen van het produceren en voorhanden hebben van metamfetamine in grote drugslabs in Moerdijk, Drempt, Willemsoord en Hauwert. Daarnaast veroordeling voor het medeplegen van voorbereidingshandelingen voor de productie van metamfetamine en het exporteren van ruim 30 kilo metamfetamine naar Duitsland. Verder veroordeling voor het als leider deelnemen a...
 19. Onderzoek 26Inn. Veroordeling voor deelname aan een criminele organisatie die tot doel had het produceren van metamfetamine. Vrijspraak ten aanzien van de voorbereidingshandelingen als bedoeld in artikel 10a Opiumwet.
 20. In deze uitspraak beoordeelt de rechtbank de beroepen van de mobiele netwerkoperators (VodafoneZiggo, Odido en KPN) en een aantal zogenoemde lokale gebruikers (Schiphol, Havenbedrijf Rotterdam, ECT, Greenet en Venus&Mercury) tegen de besluiten van de Minister van Economische Zaken en Klimaat tot wijziging van het Nationaal Frequentieplan (NFP). Het NFP is een soort bestemmingsplan voor het radi...