Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Gemeenschap

 1. Een verkoopmakelaar en een belegger die een woonhuis kocht van particuliere verkopers moeten samen ruim 36.000 euro schadevergoeding betalen, omdat de verkoopmakelaar niet verteld heeft dat de belegger zijn schoonvader is.
 2. Verjaring publieke grond; artikel 3:99 BW; artikel 3:105 BW; in bezit nemen en houden niet onrechtmatig; artikel 6:162 BW.
 3. Ontbinding arbeidsovereenkomst tussen hogeschool en docent o.g.v. verwijtbaar handelen; grensoverschrijdend gedrag; verschuldigdheid transitievergoeding; is handelen docent ernstig verwijtbaar?
 4. Eenvoudige gemeenschap. Gefingeerde facturen voor bouwwerkzaamheden ten laste van de gemeenschap. Vordering jegens een deelgenoot tot terugbetaling afgewezen
 5. Verdeling gemeenschap van goederen. Huwelijksvermogensrecht eerst beheerst door Marokkaans recht en later door Nederlands recht. Beroep op (de onaanvaardbaarheidsexceptie van) artikel 10:9 BW faalt. Voor zover vrouw in periode dat Marokkaans recht van toepassing was vermogen uit nalatenschap heeft ontvangen, is dat niet in enige gemeenschap gevallen.
 6. Geen bevel terugverhuizing; zorgregeling; verdelen halen en brengen De man verzoekt de vrouw te bevelen terug te verhuizen naar Rotterdam, althans naar een woonplaats die niet op grotere afstand ligt dan de afstand Rotterdam - Heerenveen en waarbij de reistijd met openbaar vervoer niet langer is dan Rotterdam -Heerenveen. Sinds de verhuizing van de vrouw met de minderjarigen naar Rozenburg dat...
 7. schenking op papier
 8. Afwikkeling huwelijkse voorwaarden; pensioen in eigen beheer.
 9. Zorgplicht bank bij executie van zekerheden.
 10. Omzetting van een woning
 11. Verjaring publieke grond; artikel 3:99 BW; artikel 3:105 BW; in bezit nemen en houden niet onrechtmatig; artikel 6:162 BW.
 12. beoordeling van de gestelde homoseksuele geaardheid is ondeugdelijk gemotiveerd
 13. Testamentair vruchtgebruik echtelijke woning. Artikelen 4:29 e.v. BW.
 14. Onrechtmatige overheidsdaad. Executies in Zuid-Sulawesi door Nederlandse militairen in 1946-1947. Bewijsbeoordeling. Toekenning shockschade aan kind dat executie van vader heeft gezien. Begroting materiele schade (inkomstenderving).
 15. Bij uitspraak van 3 december 2019, in zaak nr. 201906711/2/R1, heeft de Afdeling na vereenvoudigde behandeling het verzoek van SBKW om herziening van de uitspraak van 29 mei 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1783, afgewezen. Bij de uitspraak van 29 mei 2019 is het beroep van, onder andere, SBKW tegen het besluit van de raad van de gemeente Doetinchem van 21 september 2017 tot vaststelling van het bestemmi...
 16. Heeft een boekhouder ten onrechte bedragen in rekening gebracht bij een oudere, inmiddels overleden cliƫnte en aldus onrechtmatig gehandeld? Stelplicht en bewijslast. Verzwaarde motiveringseis. Bewijskracht van onderhandse akte/schuldbekentenis (157/158/159 Rv). Verjaring.
 17. De rechtbank Overijssel veroordeelt een 46-jarige man uit Amstelveen tot een gevangenisstraf van 18 maanden en 3 dagen, waarvan 18 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaar voor het plegen van ontuchtige handelingen via een live-stream en het in bezit hebben van kinderporno. Naast de voorwaardelijke gevangenisstraf legt de rechtbank de man een taakstraf op van 240 uren.
 18. Beschikking op klaagschrift ex art. 5.4.10 in verbinding met art. 552a Sv. Duitse OvJ bevoegd om EOB (Europees onderzoeksbevel) uit te vaardigen? Hof van Justitie van de Europese Unie, zaak C-584/19. De rechtbank verklaart het beklag ongegrond.
 19. Duurzame ontwrichting huwelijk. Hoe die ontwrichting is ontstaan is niet relevant.
 20. Toepasselijk recht op het huwelijksvermogensregime van partijen. Hoofdverblijf dochter wordt bij de vader bepaald (in Nederland). Zoon woont bij de moeder (Bahama's).