Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Gemeenschap

 1. LHBTI - Ghana - motiveringsgebrek terminologie biseksueel en lesbisch - 6:22 - beroep ongegrond
 2. Gepubliceerd in verband met ingesteld cassatieberoep.
 3. Verdeling nalatenschap vader, ouderlijke boedelverdeling nalatenschap moeder, verjaring, gedwongen toerekening 4:228 lid 1 BW?, tussenvonnis
 4. Kinder- en partneralimentatie. Hof houdt rekening met eerder ontvangen dividenduitkering voor de berekening van de behoefte van de minderjarige en de huwelijksgerelateerde behoefte. Ook voor de toekomst wordt rekening gehouden met een dividenduitkering. Vrouw wordt vanaf 1 januari 2024 geacht meer dagen te kunnen gaan werken. Voor de tweede periode wordt de forfaitaire methode voor de berekenin...
 5. verdeling huwelijksgemeenschap; verdeling/vereffening vennootschap onder firma met partijen als vennoot; vermeerdering eis is in strijd met twee conclusieleer .
 6. erfrecht, wilsbekwaamheid, artikel 1:88 BW, legitieme portie
 7. Kort geding- partijen vorderen over en weer ex artikel 843a Rv inzage/afgifte van bescheiden. Vorderingen afgewezen nu partijen de stukken of al aan elkaar hadden overgelegd of niet voorhanden zijn.
 8. Asiel Irak. Eiser is kunstenaar, maar de problemen die eiser daardoor stelt te hebben gehad heeft verweerder ongeloofwaardig kunnen vinden. Beroep ongegrond.
 9. Verweerder heeft de gevraagde exploitatievergunning en alcoholvergunning terecht geweigerd. Op grond van het Horecagebiedsplan is de nieuwe vestiging van horeca en het verzwaren van bestaande horeca op de locatie van eiseres niet toegestaan. Eiseres heeft geen bijzondere omstandigheden aangevoerd die nopen tot het afwijken van dit beleid. Het beroep het vertrouwensbeginsel slaagt niet. Uit de o...
 10. Onwaardigheid. Man heeft echtgenote om het leven gebracht. Doodslag (artikel 287 Sr) bewezen verklaard, maar niet toerekenbaar. Ontslag van alle rechtsvervolging. Is de man in dit geval onwaardig om voordeel te trekken uit de nalatenschap van zijn echtgenote?
 11. houderschap bezit en eigendom in familieverband
 12. Kort Geding. Vordering tot rectificatie afgewezen. Uitlatingen in het radioprogramma Enfoque 90 via radio-omroep Canal 90.
 13. Kort Geding. Verzoek tot rectificatie afgewezen
 14. Bij besluit van 11 maart 2020 heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat aan [appellante] een bestuurlijke boete opgelegd van € 4.625,-, wegens drie overtredingen van bepalingen, gesteld bij en krachtens de Binnenvaartwet. Op 30 augustus 2018 heeft de zoon van [appellante] een rondvaart in Amsterdam uitgevoerd met het [schip], dat eigendom is van [appellante]. Een toezichthouder van Wat...
 15. Procedure tussen broers en zus. De procedure betreft in de hoofdzaak de verdeling van een tweetal gemeenschappen van onroerende zaken, te weten de nalatenschap waarin zij allen erfgenaam voor gelijke delen zijn en een eenvoudige gemeenschap waarin uitsluitend de broers deelgenoot zijn. Incidentele vordering ex artikel 843a Rv afgewezen: fishing expedition. Onzorgvuldig beheer over de boedels? T...
 16. OM-cassatie na vrijspraak wegens het niet voldoen aan de in art. 8 Verordening (EG) nr. 273/2004 opgenomen plicht tot informatieverstrekking door geen melding te doen van het bestellen/vervoeren/ontvangen/opslaan/voorhanden hebben van grote hoeveelheden drugsprecursoren, art. 2.a Wet voorkoming misbruik chemicaliën. Reikwijdte meldplicht ex art. 8 Verordening 273/2004. Vervolg op HR:2021:1886 w...
 17. Art. 8:119 Awb. PVV 2010 en 2011. Rijnvarende. Eerder oordeelden Hof, CRvB en Hoge Raad dat belanghebbende verzekerd en premieplichtig is in Nederland. SVB sluit daarna overeenkomst met Luxemburg waarbij belanghebbende alsnog sociaal verzekerd is in Luxemburg van 1 januari 2010 t/m 30 november 2011. Hof wijst verzoek om herziening van zijn eerdere uitspraak over de premieheffing toe. Gebrek aan...
 18. OM-cassatie na vrijspraak wegens het niet voldoen aan de in art. 8 Verordening (EG) nr. 273/2004 opgenomen plicht tot informatieverstrekking door geen melding te doen van het vervoeren/ontvangen/opslaan/voorhanden hebben van grote hoeveelheden drugsprecursoren, art. 2.a Wet voorkoming misbruik chemicaliën. Reikwijdte meldplicht ex art. 8 Verordening 273/2004. Vervolg op HR:2021:1877 waarin HR i...
 19. Verdeling ontbonden gemeenschap van goederen na echtscheiding, kinder- en partneralimentatie.
 20. Asiel. LHBTI. Procesbelang ondanks verblijfsvergunning regulier. Voldoende doorgevraagd en C&A betrokken. Ondeugdelijke motivering over privéleven (gevoelens en ontdekking lesbische geaardheid), maar seksuele gerichtheid desondanks niet ten onrechte ongeloofwaardig geacht. Beroep ongegrond.