Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Letselschade

 1. Onrechtmatige daad. Letselschade. Persoonlijke predispositie. Toerekening. Begroting van schade.
 2. Arbeidsongeval te wijten aan schending norm door werkgever die ertoe strekt werknemer tegen gevaar van letsel te beschermen. Art. 1614x lid 1 BW Ned. Antillen (vgl. art. 1638x (oud) BW). Letselschade. Persoonlijke predispositie. Toerekening. Begroting van schade.
 3. Letselschade. Exploitant is niet aansprakelijk voor hoofdlettsel dat een deelnemer aan het spel 'escape room' heeft opgelopen. Er is sprake van een ongelukkige samenloop.
 4. Letselschade. Motorrijder heeft in geringe mate bijgedragen aan het ontstaan van het ongeval. Billijkheidscorrectie. De verzekeraar moet 100% van de schade vergoeden
 5. Onrechtmatige daad. Letselschade. Persoonlijke predispositie. Toerekening. Begroting van schade.
 6. Aansprakelijkheidsrecht. Letselschade als gevolg van ski-ongeval in Zwitserland. Ambtshalve beoordeling bevoegdheid Nederlandse rechter. Toepassing artikel 15 EVEX / Verdrag van Lugano. Consumentenovereenkomst? Vervoerovereenkomst? Tussenarrest. Gelegenheid om uit te laten over de bevoegdheid.
 7. Arbeidsongeval te wijten aan schending norm door werkgever die ertoe strekt werknemer tegen gevaar van letsel te beschermen. Art. 1614x lid 1 BW Ned. Antillen (vgl. art. 1638x (oud) BW). Letselschade. Persoonlijke predispositie. Toerekening. Begroting van schade.
 8. De verdachte is na onenigheid in de kroeg opgefokt naar buiten gegaan en heeft (nadat zij zich geprovoceerd voelde) een van de vrouwen aan haar haren getrokken en tegen het lichaam geschopt. Het hof acht schoppen tegen het hoofd niet bewezen. De benadeelde partij heeft zich in het strafproces gevoegd met een vordering tot schadevergoeding (€ 100.327,27). Aan deze vordering zijn 28 producties t...
 9. Belanghebbende ontvangt uitkeringen van het UWV en De (D) als gevolg van een beroepsziekte. Het Hof oordeelt dat deze uitkeringen niet kwalificeren als (onbelaste) letselschade uitkeringen. De uitkeringen behoren tot het belastbaar inkomen uit werk en woning. Beide uitkeringen strekken er namelijk toe het door belanghebbende als gevolg van de arbeidsongeschiktheid verloren inkomen te vervangen...
 10. Belanghebbende ontvangt uitkeringen van het UWV en De (D) als gevolg van een beroepsziekte. Het Hof oordeelt dat deze uitkeringen niet kwalificeren als (onbelaste) letselschade uitkeringen. De uitkeringen behoren tot het belastbaar inkomen uit werk en woning. Beide uitkeringen strekken er namelijk toe het door belanghebbende als gevolg van de arbeidsongeschiktheid verloren inkomen te vervangen...
 11. Schadestaatprocedure. Vervolg op ECLI:NL:RBGEL:2018:5398. Letselschade, mishandeling. Benoeming deskundigen ter vaststelling schade.
 12. letselschade na geweldsincident- processuele complicaties-schadebegroting Zie ECLI:NL:GHAMS:2014:3878, ECLI:NL:GHAMS:2015:3840, ECLI:NL:GHAMS:2015:4813, ECLI:NL:GHAMS:2015:5710, ECLI:NL:GHAMS:2016:3856.
 13. Deelgeschil letselschade bij arbeid. Ontvankelijkheid deelverzoek aanvullende deskundigenrapportage. Tegenverzoek door verweerster niet-ontvankelijk omdat mogelijke toewijzing daarvan een einde aan het geschil zou maken.
 14. Letselschade. Verlies verdienvermogen. “Opgepimpt” cv op LinkedIn-profiel, maar geen fraude.
 15. Letselschade. Omvang restverdiencapaciteit. Vragen over hypothetisch inkomen gezien LinkedIn profiel.
 16. Deelgeschil. Letselschade. Verzoek aanvullend voorschot afgewezen: uit neurologisch rapport volgt dat causaal verband tussen klachten en ongeval ontbreekt. Bovendien is er ruim bevoorschot. Benadeelde zal (al in gang gezette) NPO moeten afwachten.
 17. Letselschade. Whiplash-klachten na verkeersongeval. Beoordeling van de vraag of het bestaan van de klachten aannemelijk is en in dat geval of het causaal verband tussen de klachten en het ongeval vaststaat. Smartengeld. Kosten ex artikel 6:96 BW.
 18. Letselschade; botsing tussen fietsers nabij pont over het IJ; verklaring voor recht, schadestaatverwijzing; art. 18 RVV 1990, 50% eigen schuld omdat slachtoffer niet de vereiste oplettendheid en anticiperende houding heeft getoond. Zie ECLI:NL:GHAMS:2017:754 en ECLI:NL:GHAMS:2017:2958.
 19. Letselschade na caféruzie. Beroep op noodweer verworpen, beroep op eigen schuld gedeeltelijk (korting 30%) gehonoreerd. Uitvoerige bespreking van verschillende schadeposten.
 20. Vervolg van tussenarrest 6 juni 2017. Letselschade. Appellante heeft weliswaar bewijs geleverd dat op het moment van het ongeval de straatverlichting niet in werking was in de Linnaeusstraat. Er brandde echter een lantaarn op de hoek van een zijstraat, en ook anderszins is onvoldoende bewezen dat het zo donker was dat een waarschuwschild niet te zien was. Bekrachtiging.
 21. Letselschade. Vordering tot betaling van openstaande buitengerechtelijke kosten. Niet voldaan aan dubbele redelijkheidstoets. Gaat vooralsnog om overzichtelijke zaak waarbij aansprakelijkheid is erkend en schade die naar voren kwam is vergoed. Onduidelijk of klachten gevolg zijn van ongeval, de eigen medisch adviseur ziet daarvoor kennelijk geen reden.
 22. Deelgeschil. Letselschade. Eindbeschikking na 2 tussenbeschikkingen. Causaal verband rug-, nek- en liesklachten en ongeval. Tegenverzoek overleggen patiëntenkaart. Aanvullend rapport van door partijen geraadpleegde deskundigen, nu met inachtneming van informatie op de patiëntenkaart. Component onnodige kosten, aangemerkt als niet in redelijkheid gemaakte kosten. (ZIE OOK: ECLI:NL:RBMNE:2016:451...
 23. Letselschade, opgelopen tijdens vaartocht met RIB. Aansprakelijkheid eigenaar boot. Sport- en spelsituatie. Waarschuwingsplicht voor risico's. Omkeringsregel.
 24. Hoger beroep van beschikking in deelgeschil. Aansprakelijkheid, art 6:174 BW, art 6:162 BW. Val van bezoeker in toiletruimte bij een tankstation. Natte vloer. Letselschade. Geen sprake van gebrekkige opstal. Geen wettelijk voorschrift, dwingend voorgeschreven norm of gebruik mbt antisliplaag. Het enkele feit dat de vloer regelmatig nat zal zijn als gevolg van dweilen brengt niet mee dat die on...
 25. Letselschade na mishandeling. Appellant wordt midden in de nacht wakker gemaakt door de hem onbekende geïntimeerde, die op een ladder is geklommen tot aan het openstaande slaapkamerruim van appellant. Appellant rent naar beneden en naar buiten en slaat geïntimeerde. Geïntimeerde komt ten val en loopt daardoor zeer ernstig en blijvend (meervoudig) letsel op. Appellant is strafrechtelijk veroorde...
 26. Belanghebbende heeft in 2007 een schadevergoeding ontvangen in de vorm van een eenmalige overlijdensschade-uitkering wegens het overlijden van zijn partner als gevolg van een ongeluk. Belanghebbende vindt het onredelijk dat de overlijdensschade-uitkering niet is vrijgesteld van vermogensrendementsheffing in box 3. Het Hof stelt belanghebbende in het ongelijk. De schadevergoedingsuitkering is ni...
 27. Letselschade. Verslechtering medische toestand na regeling tegen finale kwijting. Geen fout van letselschaderegelaar Tijbout. Deze heeft het slachtoffer een- en andermaal uitdrukkelijk en in niet mis te verstane bewoordingen hiervoor gewaarschuwd.
 28. Letselschade, deelgeschil, IPR, rechtsmacht, herschikte EEX-Verordening, Nederlandse rechter niet bevoegd.
 29. Contradictoir. Voorschot letselschade door slagboom. Loonvordering werkgever.
 30. Contradictoir. Letselschade. Na voorlopig deskundigenonderzoek is een verzoek van eiser om vaststelling van een urenbeperking in verband met verminderde belastbaarheid na verkeersongeval in deelgeschilprocedure afgewezen. Een daarna ingediend verzoek om een nieuw voorlopig deskundigenbericht voor onderzoek naar dezelfde klachten is afgewezen. Hoger beroep tegen de afwijzing was zonder succes. H...
 31. belangenbehartiger letselschade, redelijke kosten ex artikel 6:96 lid 2 sub b BW, dubbele redelijkheidstoets, procederen tegen minderjarige
 32. Letselschade. Succesfee overeengekomen met rechtsbijstandverlener. Nu niet duidelijk is uitgelegd dat ook bij (aansprakelijke) verzekeraar tegen een uurtarief wordt gedeclareerd, is sprake van strijd met redelijkheid en billjikheid. Vordering afgewezen.
 33. Beklag, beslag ex art. 94 Sv (op Rolex horloge en contant geldbedrag van € 1.000,-) en beslag ex art. 94a Sv (op uitkering letselschadeverzekering) n.a.v. verdenking van witwassen door klaagster. 1. Kan handhaving beslag op horloge en geldbedrag bijdragen aan waarheidsvinding? 2. Is voortzetting beslag op letselschade-uitkering in overeenstemming met eisen van proportionaliteit en subsidiaritei...
 34. Letselschade na arbeidsongeval. Waardering deskundigenberichten.
 35. Verzekeringsrecht, letselschade, Vervolg op Hof Den Haag 5 juni 2018 (ECLI:NL:GHDHA:2018:1281). Gevolgen van het niet overleggen van door het hof gevraagde informatie.
 36. Verbintenissenrecht. Letselschade na politieoptreden. Deelgeschilprocedure over aansprakelijkheid. Beslissing vergt bewijslevering waarvoor de deelgeschilprocedure zich niet leent. Volgt afwijzing verzoek op grond van art. 1019z Rv.
 37. Letselschade. Benoeming psychiater ter beoordeling causaal verband tussen psychische klachten en ongevallen. Omdat vaststaat dat medisch dossier informatie bevat over pre-existente psychische klachten, moet slachtoffer dossier ter beschikking stellen.
 38. Verbintenissenrecht. Letselschade na aanrijding. Deelgeschilprocedure. WAM-verzekeraar verlangt van het slachtoffer, mede op grond van art. 843a Rv, overlegging van (medische) informatie ten behoeve van de totstandkoming van een gezamenlijk medisch deskundigenbericht over de gevolgen van het ongeval. De rechtbank wijst het verzoek af.
 39. Verbintenissenrecht. Letselschade. Sport en spel. Slachtoffer, (passagier) van een botsing tussen rallyauto’s op een van de openbare weg afgesloten terrein in Duitsland tijdens een rallyclinic voor de sponsors van een autorally-team, houdt de bij de bestuurders betrokken botsing, een WAM-verzekeraar , de organisator van de clinic en zijn werkgever voor de schade aansprakelijk. De rechtbank verk...
 40. Letselschade. Schadestaat. Verlies aan arbeidsvermogen. De aangevoerde bezwaren tegen de hypothetische situatie heeft de rechtbank meegewogen. Tegen het meewegen van de goede kansen in het ene scenario en het wegstrepen daarvan tegen de kwade kansen in het andere scenario, is geen grief gericht. Bij de berekening van het verlies van arbeidsvermogen mag worden uitgegaan van informatie van de des...
 41. Gemeente aansprakelijk voor schade door afgebroken tak. Kelderluikcriteria. De gemeente heeft volstaan met een visuele controle van de boom, terwijl was geadviseerd om nader onderzoek te doen. Redelijkerwijs voorzienbaar dat door het niet opvolgen van dat advies voor de onder die boom dagelijks wachtende grote groepen mensen een gevaar voor ernstige letselschade in het leven is geroepen. Causaa...
 42. Driepartijenovereenkomst ‘beroepspraktijkvorming’ tussen school, leerling en bedrijf. Stage van leerling van ROC Amsterdam op vliegveld van Aviapartner. Bedrijfsongeval van leerling tijdens stage met letselschade. Aviapartner is aansprakelijk gehouden voor de schade van de leerling en wenst zich op grond van de driepartijenovereenkomst te verhalen op ROC. De eerste rechter wees de desbetreffend...
 43. Aansprakelijkheid ex art. 6:166 BW (onrechtmatige daad van een tot een groep behorende persoon). Letselschade. Uitkering. Schadefonds.
 44. Art. 81 lid 1 RO. Overeenkomst tussen verkeersslachtoffer en tussenpersoon met betrekking tot het afhandelen van letselschade. Kan cliënt ten aanzien van de in de overeenkomst neergelegde beloningsstructuur een beroep doen op dwaling?
 45. Art. 81 lid 1 RO. Overeenkomst tussen verkeersslachtoffer en tussenpersoon met betrekking tot het afhandelen van letselschade. Kan cliënt ten aanzien van de in de overeenkomst neergelegde beloningsstructuur een beroep doen op dwaling?
 46. Kort geding. Letselschade. De kantonrechter heeft bij eerdere beschikking voor recht verklaard dat gedaagden hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de door eiser geleden schade. Hoewel het kort geding zich niet leent voor het vaststellen van de omvang van de schade, is voorshands evident dat de uiteindelijke schade in de tonnen zal lopen. Substantieel voorschot op schadevergoeding toegewezen. Execu...
 47. Schadestaatprocedure. Vervolg op ECLI:NL:RBGEL:2017:6801 Letselschade. Mishandeling. Beroep op eigenschuld verworpen. Uitlaten over deskundigenbericht.
 48. Letselschade. Geen aansprakelijkheid ziekenhuis
 49. Deelgeschil (vervolg op ECLI:NL:RBLIM:2018:3265). Artikelen 1, 3 en 8 van de Gedragscode Persoonlijk Onderzoek (GPO). Persoonlijk Onderzoek. Onrechtmatig verkregen bewijs. De rechtbank oordeelt dat de beslissing van de verzekeraar tot het instellen van een persoonlijk onderzoek allereerst niet voldoet aan het bepaalde in artikel 1.1 GPO. Het persoonlijk onderzoek waartoe is besloten, kan geen...
 50. Deelgeschil. Verzoek leent zich niet voor behandeling in deelgeschilprocedure. Er is geen sprake van letselschade aan de zijde van verzoeker waarover hij in onderhandeling is met de door hem aansprakelijk gestelde partij. Bedoeling deelgeschilprocedure.