Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Ondernemingsrecht

 1. OK; Enquête; Toewijzing van het verzoek tot het bevelen van een onderzoek.
 2. OK; enquêterecht; er wordt een bestuurder aangewezen
 3. OK; enquêterecht; er wordt een beheerder van aandelen aangewezen
 4. OK; enquêterecht; het gedeponeerde onderzoeksverslag met bijlagen ligt voor belanghebbenden ter inzage ter griffie
 5. OK; Enquete; ontbinding van de vennootschap, benoeming vereffenaar; verlenging voorzieningen; redelijke kosten van verweer; 2:356, 357 BW
 6. OK; enquêterecht; bij wijze van onmiddellijke voorzieningen wordt een bestuurder geschorst, worden een bestuurder, een commissaris en een beheerder van aandelen benoemd, wordt een besluit tot het ontslag van een bestuurder geschorst en wordt een besluit tot het tussentijds uitkeren van dividend geschorst; de beslissing op het enquêteverzoek wordt aangehouden
 7. kosten beschikking
 8. vaststellen wanbeleid, toewijzing def. vz.
 9. OK; enquêterecht; opheffing van de getroffen en verlengde tweedefasevoorzieningen
 10. OK; enquêterecht; beëindiging van getroffen onmiddellijke voorziening
 11. OK, geschillenregeling, er wordt een onderzoek bevolen naar de waarde van de aandelen
 12. OK; Enquête; aanwijzing beheerder van aandelen
 13. OK; Enquête; toewijzing verzoek aanvullende onmiddellijke voorzieningen
 14. beëindiging onderzoek en voorzieningen
 15. kosten beschikking
 16. aanwijzing commissaris
 17. OK; Enquete; geen gegronde redenen; afwijzing verzoek; 21 rv; 2:345, 350 BW
 18. afwijzing verzoek
 19. Toetreding tot maatschap van medisch specialisten? Voldoende grond voor beëindiging maatschapsovereenkomst ten aanzien van medisch specialist en toegangsontzegging ziekenhuis? Bestuurdersaansprakelijkheid? Kort geding. Afstemming arbitraal bodemvonnis.
 20. OK, medezeggenschapsrecht en enquêterecht, de ondernemingsraad wordt niet ontvankelijk verklaard in zowel zijn WOR-verzoek als zijn enquêteverzoek voor zover deze zien op KPN B.V. en Koninklijke KPN N.V.; het WOR-verzoek en het enquêteverzoek worden voor het overige afgewezen
 21. OK, enquêterecht, afwijzing van het verzoek een onderzoek te bevelen naar het beleid en de gang van zaken en tot het treffen van een onmiddellijke voorziening
 22. OK, enquêterecht, ontheffing van de door de Ondernemingskamer aangewezen beheerder van aandelen en aanwijzing van een nieuwe beheerder van aandelen
 23. heropening vereffening; uitleg overeenkomst; matiging boete
 24. OK; enquêterecht; beschikking van de voorzitter van de Ondernemingskamer; machtiging tot het doen van mededelingen uit het conceptverslag van het onderzoek naar het beleid en de gang van zaken
 25. OK; enquêterecht; tweede fase; aanwijzing van een tijdelijk bestuurder
 26. OK; enquêterecht; verzoek tot het treffen van een aanvullende onmiddellijke voorziening; overdracht van aandelen ten titel van beheer
 27. aanwijzing functionarissen
 28. Ondernemingskamer; enquêteprocedure; verzoek faillissementscurator toegewezen; gegronde redenen voor twijfel aan een juist beleid of gang van zaken; onderzoek bevolen; benoeming onderzoekers
 29. OK; Enquête; Afwijzing verzoek onmiddellijke voorzieningen
 30. OK; Enquête; verzoek op grond van artikel 32 lid 1 Rv
 31. OK; Enquête; vaststelling onderzoeksbedrag
 32. Ondernemingskamer; enquêteprocedure; aanwijzing beheerder van aandelen
 33. Ondernemingskamer: enquêteprocedure; ontheffing tijdelijk bestuurder; aanwijzing opvolgend tijdelijk bestuurder; verbod geschorste bestuurder aanwijzing te zijn op het bedrijfsterrein van de onderneming, op straffe van een dwangdom
 34. OK; Enquete; afwijzing verzoek; gegronde redenen, maar onvoldoende belang; 2:345, 350 lid 1 BW
 35. Ondernemingskamer; enquêteprocedure; aanwijzing tijdelijk niet uitvoerend bestuurder
 36. OK; WOR; niet-ontvankelijkheid; afwijzing verzoek
 37. beslissing voorzitter OK, afwijzing verzoeken
 38. inzage onderzoeksverslag
 39. kosten onderzoek vaststelling
 40. OK; WMS; verwerping beroep PMR; art. 12 WMS
 41. Bestuurdersaansprakelijkheid
 42. Bestuurdersaansprakelijkheid
 43. Bestuurdersaansprakelijkheid
 44. Verklaring dat herroeping van een ontbindingsbesluit van een besloten vennootschap rechtskracht heeft.
 45. afwijzing verzoek
 46. OK; Enquête; Tweede fase beschikking; Vaststelling wanbeleid
 47. OK; enquête; gegronde reden voor twijfel aan een juist beleid of gang van zaken; onderzoek bevolen; aanwijzing onderzoeker aangehouden; onmiddellijke voorziening getroffen: benoeming en aanwijzing tijdelijk bestuurder
 48. Ok; enquête; aanwijzing tijdelijk bestuurder
 49. OK; enquête; gegronde reden voor twijfel aan een juist beleid of gang van zaken; onderzoek bevolen; aanwijzing onderzoeker aangehouden; onmiddellijke voorzieningen getroffen; schorsing bestuurders; benoeming tijdelijk bestuurder; overdracht aandelen ten titel van beheer; aanwijzing beheerder aangehouden;
 50. Ondernemingskamer; geschillenregeling; hoger beroep; bekrachtiging vonnis eerste aanleg; kostenveroordeling